postsaverfolie
TEST DATA

VI TESTER SKAM – NU PÅ ANDET ÅRTI

Postsaver® Folie og Postsaver® XL Folie er foruden de mange hundrede interne tests af ingeniørerne bag produktet, selvfølgelig også testet af uvildige og neutrale institutioner, bla. BRE (British Research Establishment), som kan sidestilles med det danske: Teknologisk Institut.

Amerikanske institutioner har også kigget på produkterne, herunder A.W.A. (American Wood-Protection Association).

Vi har i det nedenstående tilladt os af uddybe de vigtigste eksterne tests, for herved at kunne dokumentere vores påstand om at om at hegnsstolper lever MARKANT længere med et Postsaver® Folie monteret:

Nedenfor har vi gengivet de eksterne tests fra BRE. De fulde testrapporter stilles til rådighed ved henvendelse til os.


EN252: 1989 Fysisk afprøvning af produktet i jord over 15,9 år.

"Test metode brugt til at afklare den relative beskyttelses effekt af et træbeskyttelsesmiddel ved jordkontakt".

Denne test blev foretaget af BRE over en 15,9 årig periode.
20 hegnsstolper blev dypimprægneret med et CKA imprægnering middel (Chrome, Kobber og Arsen), til et minimums indhold på 1,5 kg/m3 (standart for trykimprægnering ligger på 15 til 20 kg/m3

UDEN Postsaver® Folie Uden Postsaverfolie

Resultat:

Hegnsstolper UDEN beskyttelse, kun imprægneret:

  • 3 stolper var komplet knækket og gået under pga. råd.
  • De 7 tilbageværende var alle hårdt medtaget efter 15,9 år
  • Forrådnelsesprocessen havde specielt taget til i testen sidste 4 år.
  • (CKA imprægneringsmiddel – 1.53 kg/m3)
*Forrådnelses-score:
40/40 = højeste score = alle stolper gennemrådnet.
0/40 = laveste score = ingen stolper rådnet.

MED Postsaver® Folie Med Postsaverfolie

Resultat:

Imprægneret hegnsstolper MED Postsaver® Folie:

  • ALLE stolper er i god stand efter 15,9 år, med kun mindre angreb i bunden af de 4 ud af 10 stolper.
  • Ingen forrådnelses tegn i testens sidste 7,9 år.
  • (CKA imprægneringsmiddel – 1.35 kg/m3)
*Forrådnelses-score:
40/40 = højeste score = alle stolper gennemrådnet.
0/40 = laveste score = ingen stolper rådnet.

KONKLUSION

BRE's konklusion var, at påfører man et Postsaver® Folie på en stolpe inden den sættes i jorden, så forebygges råd, og levetiden øges MARKANT.

Testen viste at ved optagelse og undersøgelse af stolperne - efter 15,9 år - var ALLE stolper som var beskyttet med et Postsaver® Folie effektivt mod råd, modsat de ubeskyttet imprægneret stolper

De ubeskyttet stolper – alle imprægneret - var hårdt angrebet af råd!
4 stolper havde endda været i så dårlig stand, at det ikke overlevede de første 8 år, og således ikke var tilstedet da testen blev afsluttet efter 15,9 år.


ENV807: Træbeskyttelsesmidler (del test)

"Modstandsdygtighed overfor svampe og andre mikroorganismer som lever i jorden".

Denne test blev udført ved kigge på alle stolper som netop er omtalt i test EN252: 1989.

Stolperne blev fjernet fra "test marken" hvorpå de havde været nedgravet. Hver eneste stolpe fik fjernet deres Postsaver® Folie, og der blev afskåret stykker af stolperne med henblik på måle vægttabet. Dét træ hvori der var råd, blev fjernet fra hvert enkelt stykke stolpe, for at man på den måde kunne måle det sunde træs vægttab.

KONKLUSION

BRE's konklusion var:

De stolper der var beskyttet med Postsaver® Folie bar ingen tegn på forrådnelse på den del af stolpen som var beskyttet.

De stolper der var imprægneret, men som var nedgravet i ubeskyttet tilstand (altså uden en Postsaver® Folie), viste meget råd på stykket omkring jordniveauet (5 cm over jorden – og ned til 15 cm under jorden). Længere nede på stolpen, fremkom der betydeligt mindre råd af den simple årsag at forudsætningerne for at træ rådner (fugt, ilt, og mikroorganismer), ikke optrådte i samme grad som ved jordniveauet.


ENV807: Fugt indhold i nedgravet stolper (del test)

"Modstandsdygtighed overfor svampe og andre mikroorganismer som lever i jorden"

Denne test blev udført af BRE der nedgravede stolper UDEN imprægneringsmidler tilsat træet.

Alle stolper blev underlagt en accelereret 48 ugers råd-test!

Jorden i den "test-tank" som blev benyttet til formålet, fik konstant tilført 28 grader varmt vand, for på den måde at accelerer forrådnelsen.
Disse betingelser forekommer IKKE normalt, og under den Europæiske himmel. (Slet ikke i 48 uger i streg. Dag og nat).

Efter 48 uger, blev alle stolperne evalueret for råd og fugtindhold sektionsvis (Læs: stykke for stykke).

For at en forrådnelsesproces kan starte i træet, skal fugtindholdet i træet ligger på mere end 25%


BRE'S KONKLUSION:

*Nordisk Træbeskyttelse:
Ved temperatur over 5 °C og træfugtindhold over 20 – 22 % er der risiko for råd- og svampeangreb.
Et fugtindhold på <25% betyder "normalt" at en alvorlig forrådnelsesproces ikke sætter ind, men skal man være helt sikker, bør fugtindholdet ligge på under 19%.


Nordisk Træbeskyttelses tilføjelse:

Produktgarantien:
Med ovenstående test resultater, kunne man måske ønske sig at produktets garanti var blevet udvidet til at dække selve stolpen som et Postsaver® Folie bliver sat til at beskytte.
Det er der dog en ganske god forklaring på hvorfor ikke sker. Læs her om OM PRODDUKTGARANTIEN her på siden.

Referencer:
Læs mere om vores INTERNATIONALE REFERENCER her på siden.

Spørgsmål & Svar (FAQ)
Sidder man tilbage med nogle spørgsmål om produkterne, henviser vi til vores FAQ her på siden.

Er spørgsmål og svar ikke omhandlet, er man velkommen til at kontakte Nordisk Træbeskyttelse

STOP RÅD OG RUST

Nordisk Træbeskyttelse ApS

Bjergvangen 3, 3060 Espergærde

Cvr nr 38571176 | Tlf.: +45 42 90 99 00 | Email: kontakt@nordisktraebeskyttelse.dk

Telefontid: Man.- Fre kl. 08:00 - 16:00

dankort visa

© 2018 Nordisktraebeskyttelse  ·  

Alle rettigheder forbeholdes.